ขอความเห็นพี่น้องประชาชน อยากต่อเราชนะเพิ่มไหม ?

ขอความเห็นพี่น้องประชาชน อยากต่อเราชนะเพิ่มไหม ? มาตรการ “เราชนะ”

มาตรการ “เราชนะ” ที่ออกมาเพื่อเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร อาชีพอิสระ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงผู้ที่ได้สิทธิมาตรการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาทตลอดมาตรการ ทั้งผ่านบัตรคนจน และแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ซึ่งปัจจุบันเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้ว

ขอความเห็นพี่น้องประชาชน อยากต่อเราชนะเพิ่มไหม ?

ขณะเดียวหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้น และรัฐต้องเร่งหาทางช่วยเหลือคือ กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น “เราชนะกลุ่มพิเศษ” อาทิ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

หรือกลุ่มที่ไม่สามารถใช้แอพฯเป๋าตังได้ รัฐจะเปิดช่องให้ใช้บัตรประชาชนลงทะเบียนกับสาขาธนาคารกรุงไทย ออมสิน และ ธ.ก.ส. รวมถึงจุดบริการเคลื่อนที่ ซึ่งจะสิ้นสุดวันลงทะเบียน 26 มี.ค.2564

โดยผู้ที่ได้สิทธิเราชนะ สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ จนถึงวันสิ้นสุดมาตรการ 31 พ.ค.2564

หมายเหตุ : โครงการเราชนะได้สินสุดลงแล้วในวันที่ 31 พ.ค. 64 ทั้งนี้ทางเว็ปไซต์ข่าวของเราอยากให้พี่น้องออกความคิดเห็นว่า อยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นมาอีกไหม

Add a Comment

Your email address will not be published.