วันที่ 20 มี.ค. 64 เพจ เฟซบุ๊ค สภ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้นำภาพแรงงานชาวเมียนมา ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ขึ้นรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อส่งตัวผู้หลบหนีเข้าเมืองกลับภูมิลำเนา คือประเทศเมียนมา พร้อมกับระบุว่า สภ.สังขละบุรี รับตัวผู้หลบหนีเข้าเมืองควบคุมไว้แออัดเกินกำลังการบริหารจัดการดูแลผู้หลบหนีเข้าเมืองในภาระรับผิดชอบและตามหลักมนุษยธรรม ทำให้มีจำนวนแน่นพื้นที่ควบคุม

วันนี้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตามกฎหมายแล้วจึงนำผู้หลบหนีเข้าเมืองส่งต่อ ตม.กาญจนบุรีเพื่อบริหารจัดการตามกฎหมายต่อไป

เพิ่มเติม

ที่มา สภ.สังขละบุรี กาญจนบุรี