ช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็แสดงให้เราได้ตระหนักถึง การใช้จ่า ย การประหยั ด ให้มากขึ้นนะคะ การปลูกผักไว้รับประทานเอง เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราสามารถลดค่ าใช้จ่ ายได้เป็นอย่างดี ลดงบประมาณในการออกไปซื้ อ ไปตลาด และยังได้รับประทานผักสด ปลอด ภั ยจากต้นด้วยค่ะ

วันนี้แอดมินขอนำเสนออีกหนึ่งผัก ที่เรียดได้ว่ามีอยู่คู่บ้าน คู่เมนูอาหารหลายๆ อย่างของไทย นั่นก็คือ มะเขือพวงนั่นเอง แต่ปลูกอย่างไรล่ะ จึงจะได้ผลดี มีลูกออกเป็นพวงดก ไปดูเทคนิคกันเลยค่ะ

เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต
กาsเตรียมดิน

การเตรียมดินสำหรับแปลงปลูกนั้น ปลูกได้ทั้ง แบบยกร่อง แบบหลุม แบบแปลง และแบบกระถาง ควรไถดินลึกประมาณ 25-30 ซม. หากทำแบบยกร่อง ตากดินไว้ 7 ถึง 10 วัน ย่อยดินให้ละเอียดร่วนซุย แล้วทำการยกแปลง

กาsปลูกต้นกล้า

เตรียมเมล็ดคุณภาพ โดยมะเขือพวงนั้นจะมีทั้งมีหนามและแบบไร้หนาม (ที่นิยมกันมากจะปลูกแบบไร้หนาม) นำไปเพาะเมล็ด โดยต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด ควรมีอายุประมาณ 30 วัน
ต้นกล้าที่ได้จากการชำราก ควรมีอายุประมาณ 45 วัน

กาsขยายพัน ธุ์ มะเขือพวง

สามารถทำได้หลายวิ ธีตา ม สะดวกไม่ว่าจะเป็น การเพาะเมล็ ด การปักชำลำต้น การปั กชำยอด การปั กชำราก

ปลูกมะเขือพวงให้ได้ผล

– เริ่มขั้นตอนแรกโดยการการย้ายต้นกล้าที่เพาะไว้ โดยให้เลือกต้นสมบูรณ์และมีใบ 3-4 ใบ และมีความสูงประมาณ 7–10 ซม.

– จากนั้นให้ย้ายกล้าไปปลูกในแปลงหรือในกระถาง ในช่วงนี้ให้รดน้ำสม่ำเสมอทุกๆ เช้า-เย็น แต่อย่าให้แฉะจนเกินไป

– เมื่อทำการปลูกในกระถางหรือในแปลงครบ 7 วันแล้ว ให้ใส่ ปุ๋ ย บำรุงด้ว ยสูตs 15 15 15 ใส่ปริมาณ 1 ส่วน 4 ช้อนชา ในทุกๆ 15 วัน

– และเมื่อปลูกเป็นเวลาครบ 60-90 วัน มะเขือพวงจะเริ่มมีรออกผลผลิตมาให้เห็น ก็สามารถเก็บผลผลิตไปอายหรือบริ โ ภ คได้เลยค่ะ

– หลังจากนั้นให้เริ่มแต่งกิ่งบริเวณที่เคยเก็บผลผลิต เพื่อให้มียอดใหม่มาแทนที่จะให้ผลผลิ ตรุ่นใหม่ได้อีกต่อไป

การปลูกมะเขือพวงนั้นจริงๆ แล้วไม่ได้ยากมากนัก แต่มักจะประสบปัญหาเรื่องของแม ล ง ร บกวน ถ้าบางช่วงs ะ u า ดหนักๆ ก็ต้องใช้สาs แต่เป็นสาsที่ใช้ในการส่งออกและระยะปลอ ดภั ยค่อนข้างดี ถ้าจะให้ดีแนะนำว่า จะใช้ ปุ๋ ย หรือสาsชนิดใดควรมีการจดบันทึกเพื่อความปลอ ดภั ย

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ พอจะเป็นแนวทางในการปลูกมะเขือพวงไว้รับประท านเอง หรือเอาไว้ขายก็ยังได้เลยค่ะ หากช่วงนี้เราต้องอยู่ในยุคที่ปะหยัดขึ้น ก็หาแนวทางการปรับตัวจากการเริ่มปลูกผักไว้กินเองดูนะคะ

ขอขอบคุณที่มา me-panya

เรียบเรียง