ไม่มีปาฏิหารย์ เก๋งพุ่งตกคลองลึก จมมิดดับยกคัน ชาวบ้านกระโดดน้ำลงไปช่วย แต่ไร้ผล คอหวยส่องเลขรถ

ไม่มีปาฏิหารย์ เก๋งพุ่งตกคลองลึก จมมิดดับยกคัน ชาวบ้านกระโดดน้ำลงไปช่วย แต่ไร้ผล คอหวยส่องเลขรถ1

ไม่มีปาฏิหารย์ เก๋งพุ่งตกคลองลึก จมมิดดับยกคัน ชาวบ้านกระโดดน้ำลงไปช่วย แต่ไร้ผล คอหวยส่องเลขรถ2

ไม่มีปาฏิหารย์ เก๋งพุ่งตกคลองลึก จมมิดดับยกคัน ชาวบ้านกระโดดน้ำลงไปช่วย แต่ไร้ผล คอหวยส่องเลขรถ3

VDOไม่มีปาฏิหารย์ เก๋งพุ่งตกคลองลึก จมมิดดับยกคัน ชาวบ้านกระโดดน้ำลงไปช่วย แต่ไร้ผล คอหวยส่องเลขรถ4

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *